รับถ่ายภาพผู้บริหาร สตูดิโอ ถ่ายภาพ ผู้บริหาร รับ ถ่าย รูป ผู้บริหาร องค์กร มากด้วยประสบการณ์ บริการ รับ ถ่ายภาพ ผู้บริหาร พนักงาน นักธุรกิจ

รับถ่ายภาพผู้บริหาร สตูดิโอ รับ ถ่าย ภาพ รูป ผู้บริหาร พนักงาน

รับถ่ายภาพผู้บริหาร บริการ รับถ่ายรูป
ผู้บริหาร พนักงาน ถ่ายภาพผู้บริหาร
โพสท่า ผู้บริหาร รับ ถ่ายรูป นักธุรกิจ
สตูดิโอ รับ ถ่าย ภาพ ผู้บริหาร พนักงาน
Executive Photography Services :

GRIGPRIG STUDIO :
บริการถ่ายภาพผู้บริหาร มากด้วยผลงาน
และประสบการณ์..จากความรู้ ความสามารถ
ในอาชีพที่ เรารัก เราถนัด เราเชี่ยวชาญ
✽ พร้อมแนะนำ แนวการถ่ายที่เหมาะสม
✽ ชมวีดีโอเบื้องหลังงานถ่ายภาพ คลิกชม
ช่างภาพภัสร์นนท์ Tel : 089-1662294
ค่าบริการขึ้นอยู่กับ ลักษณะงานถ่ายภาพ ผู้บริหารกี่ท่าน
จำนวนชุดต่อท่าน เพื่อประเมินจำนวนชั่วโมงที่ใช้ถ่ายภาพ
* ราคารวมสตูดิโอ ช่างภาพโฆษณา กล้องเลนส์
* ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด DVD หรือลูกค้าเตรียม Hdd มาเซฟ
– สตูดิโอใหญ่ Size 8m X 8m  คลิกดู
– ภาพใหญ่ขนาดจริง 21 mpx.  คลิกดู
– ฟรีทำภาพให้ผิวเนียนสวยดูดี  คลิกดู
* รายละเอียดค่าบริการและผลงานทั้งหมด คลิกดู